Identiteit en kernwaarden

Sortiva is hét recyclingbedrijf van afvalstromen voor hergebruik en nuttige toepassing. Sortiva is er voor haar aandeelhouders, gemeenten, bedrijven en particulieren. Onze kernactiviteiten zijn sorteren, recyclen, be - en verwerken en composteren van afvalstromen. Wij  produceren hoogwaardige grond-, bouw- en biobrandstoffen. Onze producten worden hoofdzakelijk ingezet binnen de wegenbouw, hout– en papier industrie, kunststofbranche en energetische industrie.

Kernwaarden

Alles kan altijd beter. Kwaliteit is van vitaal belang voor Sortiva. Elke medewerker levert niet alleen zijn bijdrage aan producten die voldoen aan de specificaties van de klant, maar is er ook op uit om verwachtingen te overtreffen.

Hierdoor creeren we een omgeving die alles vraagt van medewerkers en organisatie om continu te verbeteren om zo met verantwoord en milieubewust recyclen, onze klanten te ontzorgen tegen de laagst mogelijke kosten en de hoogst mogelijke kwaliteit.

Sortiva heeft een vijftal externe kernwaarden die centraal staan binnen de organisatie en die ook door alle medewerkers van ons bedrijf omarmd dienen te worden:   

  •  betrouwbaarheid

"Wij doen wat we afspreken"

  •  kwaliteit       

"Wij doen het goed en werken aan beter"

  •  efficiency       

"Wij gaan voor eenvoud"

  •  ondernemerschap

"Wij herkennen en benutten kansen"

  •  continuïteit

"De beslissingen die wij nemen staan in het 
  teken van lange termijn visie"

 Sortiva vult deze kernwaarden aan met: proactief, keten denken en samenwerken.