Inspecteur-generaal ILT op bezoek bij Sortiva

9 november 2017
Inspecteur-generaal ILT op bezoek bij Sortiva Inspecteur-generaal ILT op bezoek bij Sortiva Zoom

Op uitnodiging van BRBS Recycling brachten Jan van den Bos, inspecteur-generaal, en Kees Hoppener, beiden van ILT (Inspectie Leefomgeving en Transport), op 2 november jl. een bezoek aan Sortiva, locatie Alkmaar. Een van de besproken onderwerpen was EVOA. Dit is de procedure die moet worden gevolgd voor het overbrengen van afvalstoffen tussen EU-lidstaten.

,,De afhandelingssnelheid krijgt als kernprobleem nu alle aandacht’’, vertelde de heer Hoppener. Hiervoor zijn de nodige verbeteringen noodzakelijk, zoals onder meer een nieuw ICT-systeem. ,,Er moet ‘een draai gemaakt worden’, aldus de heer Van den Bos. ,,Stapje voor stapje wordt het verbeteringsproces ingezet. Er is daarnaast een begin gemaakt om de dienst meer risico gestuurd te laten functioneren in plaats van protocollijstjes afwerken. Een aanzienlijke inspanning en cultuurverandering voor de medewerkers, dat een heel andere manier van kijken vergt.’’

Michel de Hart, logistiek manager bij Sortiva, heeft in een presentatie uitgelegd waar het bedrijfsleven tegenaan loopt met de huidige procedure; hier werd begripvol op gereageerd door ILT. Na een rondleiding over de locatie werd de bijeenkomst afgesloten.

Delen