Noviteit: drones meten stortplaats in

26 november 2014
Noviteit: drones meten stortplaats in Noviteit: drones meten stortplaats in Zoom

Wordt Sortiva vanuit de lucht in de gaten gehouden? Maken nieuwsgierigen geheime luchtfoto’s om het succes van het bedrijf te achterhalen? Gelukkig, niets van dat alles. Voor het eerst heeft HB Adviesbureau drones ingezet om inmetingen te verrichten. Een noviteit aan de Boekelerdijk.

Locaties die te gevaarlijk zijn om fysiek landmeters op in te zetten, lenen voor de inzet van drones, mits zich op de locatie weinig begroeiing bevind. Drones zijn onbemande, op afstand bestuurbare, luchtvaartuigen, in dit geval uitgerust met geavanceerde fotoapparatuur. Sander van Aalst, projectleider: ,, We hebben drones deze zomer voor het eerst gebruikt om de verwerkinsplaats van Sortiva aan de Boekelerdijk in te meten. De drone vliegt in vooraf ingestelde rooilijnen over het in te meten gebied en maakt hierbij foto’s van het gebied met een geometrisch gekalibreerde camera. Met behulp van beeld herkennende software wordt uit de luchtfoto’s een digitaal terreinmodel vervaardigd. De grote dichtheid van meetpunten resulteert in een betrouwbaar model waarvan de nauwkeurigheid   vele malen groter is dan de conventionele manier van inwinnen. De meetdata wordt omgezet in een zogenaamde pointcloud die in AutoCad Civil3D wordt bewerkt tot volumes“. Zeer geschikt dus voor dit type metingen. Drones zijn bij voorkeur inzetbaar voor metingen van grotere grondgebieden met reliëf en weinig begroeiing. Op basis van deze meting hebben we aanvragen gekregen om ook op andere verwerkingslocaties metingen te verrichten met drones. Het smaakt naar meer.’’ 

HB Adviesbureau is voor deze werkzaamheden een samenwerking aangegaan met het bedrijf SKEYE, dat een vergunning heeft om met drones te vliegen.

Delen