Sortiva en Afvalzorg samen in nieuw bedrijf: Groen & Grond Combinatie

26 augustus 2014
Sortiva en Afvalzorg samen in nieuw bedrijf: Groen & Grond Combinatie Sortiva en Afvalzorg samen in nieuw bedrijf: Groen & Grond Combinatie Zoom

Samen hebben Sortiva en Afvalzorg een nieuw bedrijf opgericht: ‘Groen & Grond Combinatie’. Deze nieuwe onderneming, die zich richt op de recycling van grond, groen,  riolen- kolken-gemalen slib (RKG-slib) en en veegvuil, is gevestigd op locatie De Liede in Vijfhuizen.

De Liede
Sortiva voerde de recycling van groenafval tot voor kort uit op haar locatie bij Halfweg. Door de verhuizing naar De Liede eerder dit jaar, lag samenwerking met Afvalzorg , op dat vlak, voor de hand. Want zij verzorgt in Vijfhuizen de recycling van grond, groen, RKG-slib en veegvuil. Door bundeling van kennis versterken beide bedrijven elkaar en worden ze een belangrijke speler in de Randstad. Sortiva en Afvalzorg werken al langer samen in Grondbank West-Friesland. Door de oprichting van Groen & Grond Combinatie breidt deze samenwerking zich verder uit en zetten ze weer een belangrijke stap in de richting van hun gezamenlijke ambitie: Het uitbreiden van recyclingactiviteiten in de Randstad.

Sortiva blijft onder eigen vlag op locatie De Liede haar overige activiteiten uitvoeren, zoals onder andere de overslag van bouw- en sloopafval en A-, B-, en C-hout. Afvalzorg richt zich op de verwerking van diverse bouwstoffen.

Delen