Afvalstromen en grondstoffen

Veel aanbieders hebben reeds kennisgemaakt met de innovatieve en marktgerichte werkwijze van Sortiva. Met uw afvalstromen realiseert Sortiva op milieuverantwoorde wijze een optimaal scheidingsrendement tegen marktconforme prijzen. En dat is vele malen te prefereren boven storten.

Grondstoffen

Naast het scheiden en sorteren van afvalstoffen, in te hergebruiken producten, is ook het opwerken van deze afvalstoffen tot hoogwaardige grondstoffen, een specialiteit van Sortiva. Grondstoffen die weer dankbaar worden ingezet bij industriële processen in binnen- en buitenland.