FAQ

Veel gestelde vragen

Hieronder vindt u veelgestelde vragen. Staat uw vraag er niet tussen? Neem dan contact met ons op via het contactformulier.

Een afvalstroomnummer kunt u bij Sortiva aanvragen. U geeft dan aan wat u wilt storten, waar het vandaan komt en naar welke Sortiva locatie u het wilt brengen. Heeft u een afvalstroomnummer voor een bepaalde afvalstroom dan komt dit nummer te vervallen als er langer dan 60 maanden (5 jaar) geen gebruik van gemaakt wordt.

Vul de volgende velden op de begeleidingsbrief in:

  1. Datum van transport
  2. Kenteken (of autonummer)
  3. Handtekening afzender
  4. Handtekening ontdoener
  5. Handtekening transporteur
  6. Kruis de betreffende afvalstroomnummer aan

Een begeleidingsbrief is niet nodig bij personenauto’s of bij afval minder dan 500 kg.

Bedrijven die zijn ingeschreven bij de KvK kunnen klant worden. U kunt dan een e-mail sturen naar Verkoop@gpgroot.nlwaarin u afvalstroomnummer(s) aanvraagt (zie afvalstroomnummer aanvragen). Tevens dient u een KvK uittreksel mee te sturen. Vervolgens maken wij de afvalstroomnummer(s) aan en sturen wij u de bijbehorende begeleidingsbrief toe.

Nieuwe begeleidingsbrieven kunt u bestellen via email of per telefoon:
E: Weegbrug@sortiva.nl
T: 088-472 1200 /088-472 1600

De begeleidingsbrieven kunnen worden opgehaald bij de weegbrug op een van de Sortiva locaties of kunnen op aanvraag opgestuurd worden.

Voor het meeste afval van particuliere herkomst kunt u bij de gemeente terecht (zie de website van uw gemeente voor meer informatie), echter bij grotere hoeveelheden of bepaalde afvalstoffen kan de gemeente ontvangst weigeren. U kunt er dan voor kiezen om uw afval tegen betaling te storten bij Sortiva. Dit kan zonder afspraak op één van onze locaties. Sortiva accepteert de volgende afvalstoffen: Bedrijfsafval, Bouw- en sloopafval, Glas, Groenafval, Grof huishoudelijk afval, Grondstromen, Houtafval, Papier en kunststoffen en Puinafval.

Particulieren die ervoor kiezen om hun afval te storten bij Sortiva kunnen zich melden bij de weegbrug op locatie.

Een afvalstroomnummer is een registratienummer.

Tijdens het transport van afvalstoffen moet, afgezien van een aantal uitzonderingen, altijd een vormvaste begeleidingsbrief aanwezig zijn. De begeleidingsbrief bevat naast informatie over de ontdoener, transporteur en de ontvanger, ook informatie over de afvalstof zelf en de voorgenomen verwerkingsmethode hiervan.

Bron: http://www.lma.nl/publicaties/formulieren/begeleidingsbrief-2.htm

Direct contact

Meer informatie, advies of even snel een antwoord nodig?

Stuur ons online een bericht of bel 088 - 472 16 00

Bedrijfsnaam(Vereist)
Naam(Vereist)
E-mailadres(Vereist)
Hoe kunnen we u helpen?
Container huren Direct contact