Duurzaam, betrouwbaar, efficiënt en ondernemend

Missie en visie

De omgeving van Sortiva is de laatste jaren sterk gewijzigd. Door wijziging in wetgeving, de gestelde klimaatdoelen en de circulaire economie is recyclen momenteel niet meer het einddoel, maar een van de stappen om bij te kunnen dragen aan deze ontwikkelingen. Voor Sortiva is het belang om de focus te hebben op het produceren van secundaire grondstoffen met een zo klein mogelijke impact op het milieu. Daarom heeft Sortiva haar strategie herijkt en ook haar kernwaarden herzien.

Sortiva bestaat om een duurzame en efficiënte oplossing voor de afvalstromen van beide aandeelhouders te bieden. Zij verwerkt deze tot hoogwaardige secundaire grondstoffen om bij te dragen aan de circulaire economie.

Het bestaansrecht van Sortiva wordt gevormd door verwerking van de afvalstromen van beide aandeelhouders. Het is aan Sortiva deze afvalstromen zo efficiënt mogelijk te verwerken tot secundaire grondstoffen. Daarbij wordt duurzaamheid steeds belangrijker en dient Sortiva steeds meer te sturen op het verhogen van hergebruik uit recycling en verlagen van de broeikasgassen, zoals de CO2-uitstoot. Sortiva is de kennispartner voor beide aandeelhouders op het gebied van hergebruik door haar hoge mate van kennis op het gebied van recycling en recycling technieken. Met de input van beide klanten kunnen wij secundaire grondstoffen produceren die voldoen aan de vraag in de markt en die direct inzetbaar zijn voor de productie van eindproducten.

Dit doen wij vanuit de volgende kernwaarden:

  • Duurzaam
  • Betrouwbaar
  • Efficiënt
  • Ondernemend

Direct contact

Meer informatie, advies of even snel een antwoord nodig?

Stuur ons online een bericht of bel 088 - 472 16 00

Bedrijfsnaam(Vereist)
Naam(Vereist)
E-mailadres(Vereist)
Hoe kunnen we u helpen?
Container huren Direct contact