Afvalstromen brengen

Veel aanbieders hebben reeds kennisgemaakt met de innovatieve en marktgerichte werkwijze van Sortiva. Met uw afvalstromen realiseert Sortiva op milieuverantwoorde wijze een optimaal scheidingsrendement tegen marktconforme prijzen. En dat is vele malen te prefereren boven storten.

Klik hier voor de acceptatievoorwaarden bij Sortiva.