Sortiva Alkmaar in bezit Keurcompost certificaat

13 februari 2017
Sortiva Alkmaar in bezit Keurcompost certificaat Sortiva Alkmaar in bezit Keurcompost certificaat Zoom

Sinds 2 weken is Sortiva op de locatie Alkmaar in het bezit van het Keurcompost certificaat, hét kwaliteitscertificaat op het gebied van compost.

Keurcompost is een gecertificeerd product dat wordt geproduceerd volgens strenge criteria. De kwaliteitseisen voor de samenstelling zijn vastgelegd in de ‘Beoordelingsrichtlijn Keurcompost’.

Daarmee is geborgd dat het product altijd voldoet aan de eisen uit de Meststoffenwet en aan de eisen die de markt stelt aan de landbouwkundige eigenschappen en plantgezondheid.

Delen