Deponie en overslag

De locatie Alkmaar beschikt over een deponie. De deponie accepteert en stort het aangeboden (ontheffings)afval. Bij de eindverwerking van afval via storten gaat het om de afvalstoffen die (nog) niet-recyclebaar zijn. Niet-recyclebare afvalstoffen zijn onder andere asbest en verschillende soorten isolatiemateriaal. Op deze manier is er altijd een mogelijkheid om de verwerking van afval op een veilige manier te waarborgen.

Wij gaan zeer zorgvuldig en op professionele wijze om met onze locatie. De stortlocatie is voorzien van een onderafdichting, een waterzuivering, een gasonttrekkingsinstallatie en een monitoringsysteem.

Overslag

De overslag heeft als functie afvalstoffen op te bulken die later bij andere be- of verwerkers worden gerecycled. Het opbulken wordt gedaan om deze afvalstoffen economisch rendabel te transporteren. De overslag betreft onder andere glas, gft en autobanden.