Houtrecycling

Hout komt voornamelijk vrij uit bouw- en sloopwerkzaamheden. Afval- en sloophout wordt aangeleverd in de kwaliteitssoorten A-, B-, en C-hout. Bij de acceptatie wordt het hout gesorteerd op kwaliteit. De verschillende houtsoorten worden vervolgens door middel van de houtrecyclinginstallaties verkleind tot houtsnippers.

De hoogwaardige houtfractie, A-hout, wordt nuttig toegepast als secundaire grondstof in de houtvezel- en spaanplaatindustrie. Houtfracties met een lagere kwaliteit, B-hout en C-hout, worden ingezet als biobrandstof voor het opwekken van duurzame energie in bio-energiecentrales in binnen- en buitenland.

Houtrecyclinginstallatie

In november 2008 heeft Sortiva een nieuwe hout recycling installatie (HRI) in gebruik genomen. De 142 meter lange installatie heeft een verwerkingscapaciteit van maar liefst 70.000 kilogram per uur. 

Sortiva staat voor verantwoord en milieubewust recyclen. Daarom is Sortiva trots op zijn nieuwe houtrecyclinginstallatie, want daarmee levert het recyclingbedrijf een belangrijke bijdrage aan de productie van groene energie.

De houtrecyclinginstallatie verwerkt afvalhout (zogenoemd B-hout) tot houtsnippers. B-hout - bouw- en sloophout en afval van de houtverwerkende industrie - werd vroeger als afval gezien. Tegenwoordig wordt B-hout veelal bewerkt tot brandstof voor bio-energiecentrales. 
De houtsnippers uit de houtrecyclinginstallatie van Sortiva worden verbrand in de bio-energiecentrale van HVC, dat daarmee groene stroom opwekt.