Sorteren

Grof huishoudelijke afvalstoffen komen vrij uit particuliere huishoudens, zoals huisraad, tapijten en matrassen. Deze zijn te groot en/of te zwaar voor de reguliere afvalinzameling. Bouw- en sloopafval zijn afvalstoffen die vrijkomen bij het bouwen, renoveren en slopen van gebouwen en andere bouwwerken.

De afvalstroom bestaat hoofdzakelijk uit betonpuin, metselwerk, hout, isolatiematerialen, kunststoffen, glas en gips. Grof huishoudelijk afval en bouw- en sloopafval worden verkleind en vervolgens gescheiden door middel van mechanische en handmatige sortering.

Alle gesorteerde materialen als hout, puin, kunststoffen, ferro’s en non-ferro’s worden vervolgens ingezet als secundaire grondstof. Zo wordt er van puin korrelmix gemaakt voor funderingslagen onder wegen of verharding van paden. Een groot deel van de gesorteerde stromen wordt verder opgewerkt in eigen installaties en het residu wordt afgezet als secundaire brandstof.

Afvalsorteerinstallatie

De volledig mechanische afvalsorteerinstallatie is uniek in haar soort. Niet uniek in de gebruikte machines, wel in de combinatie van machines en flexibiliteit. 

De afvalsorteerinstallatie is ontworpen om de continu fluctuerende afvalmarkt te kunnen volgen. Diverse sorteermachines zijn computergestuurd en kunnen daardoor snel worden aangepast aan veranderende omstandigheden.

70 procent hergebruik

Sortiva verwerkt afval van particulieren, bedrijven en gemeenten voor hergebruik. De nieuwe afvalsorteerinstallatie is geschikt voor de verwerking van bouw- en sloopafval, grof huishoudelijk afval en sorteerbaar bedrijfsafval. Met deze installatie behaalt Sortiva een scheidingspercentage van 70 procent. Dat is een toename van 35 procent ten opzichte van eerder behaalde resultaten. De overige 30 procent wordt nuttig toegepast als brandstof met energieopwekking.

Klaar voor de toekomst 

Met de afvalsorteerinstallatie is Sortiva klaar voor de toekomst en verzekert het bedrijf zich van continuïteit in de afvalmarkt. Door de flexibiliteit kan de installatie in de toekomst ook worden gebruikt voor andere afvalstromen.