Over Sortiva

Sortiva verwerkt afval van particulieren, bedrijven en gemeenten voor hergebruik. Door dat op een milieubewuste manier te doen, dragen wij bij aan een duurzame samenleving. Afvalstoffen als sloophout, asfalt, betonpuin, kunststof en papier krijgen via recycling een nieuwe bestemming als grond-, bouw- of brandstof.  

Milieubewust en ondernemend

Onze kernactiviteiten bestaan uit het sorteren, recyclen, ver- en bewerken, overslaan en composteren van afvalstromen. Sortiva loopt voorop in verantwoorde afvalverwerking. We investeren in schone technieken die het milieu ontzien en in veilige arbeidsomstandigheden voor onze medewerkers. Ook het verspreiden van kennis over milieubewuste afvalverwerking zien wij als onze verantwoordelijkheid. Sortiva staat voor maatschappelijk verantwoord ondernemen vanuit een gezonde ondernemersgeest.