Certificeringen

Sortiva beschikt over de volgende certificaten:

ISO 14001

Het Nederlands Certificatie Kantoor B.V. heeft verklaart dat het milieumanagementsysteem van Sortiva B.V. voldoet aan de eisen uit de NEN-EN-ISO 14001: 2015. Het milieumanagementsysteem is van toepassing op: het sorteren en recyclen van afvalstoffen in herbruikbare componenten en het definitief opslaan van niet herbruikbare afvalstoffen. Laatste geldt alleen voor locatie Alkmaar.

Download ISO 14001

ISO 9001 

Het Nederlands Certificatie Kantoor B.V. heeft verklaard dat het kwaliteitsmanagementsysteem van Sortiva B.V. voldoet aan de eisen uit de NEN-EN-ISO 9001: 2015. Het kwaliteitsmanagementsysteem is van toepassing op: scheiden en sorteren van afvalstoffen in te hergebruiken componenten en het definitief opslaan van niet herbruikbare afvalstoffen. Laatste geldt alleen voor locatie Alkmaar.

Download ISO 9001

ISO 45001 

Managementsysteem voor gezond en veilig werken - ISO 45001:2018. Het sorteren en recyclen van afvalstoffen in herbruikbare componenten en het definitief opslaan van niet herbruikbare afvalstoffen.

Download ISO 45001

BRL 9335 

Dit product is afgegeven op basis van BRL 9335 "Grond" d.d. 2014-09-12, conform het KIWA-reglement voor Productcertificatie. Dit certificaat heeft betrekking op de volgende protocollen van BRL 9335: Protocol 9335-1: Individuele partijen grond -Protocol 9335-4: samengestelde grondproducten.

Download BRL 9335 

BRL 7500 

BRL 7500 betreft een certificaat voor het biologisch reinigen van RKGV en grond. RKGV is Riool, Kolken, Gemalen slib en Veegvuil. Grond is geen kwaliteit industrie maar biologisch wel te reinigen naar kwaliteit industrie, voornamelijk vervuild met olie-achtige gehaltes die door verwarming van het materiaal afbreken. De duur is ongeveer 1 jaar voordat dit proces is afgerond.

Download BRL 7500

Weeelabex

Waste of electrical and electronic equipment (WEEE) treatment process with the requirements of normative document WEELABEX normative document on Treatment V10.0

Download Certification of Conformity

NTA 8080-1

Dit betreft het be- en verwerken van B-hout met afvoer naar de BEC van de HVC. Dit hout wordt verzameld op de locaties Alkmaar, Haarlem en Middenmeer en bewerkt op de locatie voor verbranding in de Bio-energie centrale van de HVC.

Download NTA 8080-1

OPK

Betreft het proces op onze locatie Ivoorstraat te Alkmaar waar oud papier/karton/plastics wordt ingezameld, gecontroleerd, uit gesorteerd en gebonden.

Download OPK

Certificaat keurcompost

Betreft het be- en verwerken van groenafval tot compost, de kwaliteit van de compost voldoet aan de eisen van Keurcompost.

Download certificaat keurcompost