De mens centraal

Bij Sortiva werken zo’n 100 mensen. Zij vormen het belangrijkste kapitaal van de onderneming. Ze zijn immers bepalend voor de kwaliteit van onze producten en het bereiken van onze doelen. Als werkgever is Sortiva voortdurend bezig met het verder verbeteren van de arbeidsomstandigheden. Zo investeren we veel in de vervanging van nieuwe mechanische sorteertechnieken om de hoeveelheid handmatig werk te verminderen.

Er wordt op verantwoorde wijze vorm gegeven aan het personeelsbeleid. Gerichte aandacht voor scholing, gezond, veilig en plezierig werken leidt in onze optiek tot het binden, boeien en groeien van medewerkers. Professionele, gemotiveerde, fitte medewerkers die veilig en prettig samenwerken en willen (mee)groeien met de organisatie.

Wij hebben aandacht voor alle generaties in ons bedrijf en bieden mogelijkheden om te leren en te groeien, kansen voor stagiaires en startende werknemers.

Sortiva geeft vanuit haar maatschappelijke verantwoordelijkheid zoveel mogelijk ruimte aan werkervaringsplaatsen en social returnactiviteiten. We bieden mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt graag een kans om deel te nemen aan het arbeidsproces.