Profiel

Sortiva verwerkt afval voor hergebruik en nuttige toepassing. De door ons gerecyclede afvalstromen krijgen een tweede leven als grond-, bouw- of brandstof. Afnemers van deze producten zijn onder andere de wegenbouw, de hout- en papierindustrie, de kunststofbranche en de energetische industrie. 

Het bedrijf is opgericht in 1998 als dochteronderneming van HVC en GP Groot. In eerste instantie heeft  Sortiva zich gericht op de verwerking van grof huishoudelijk afval. In 2005 brachten beide moederbedrijven al hun recyclingactiviteiten onder in Sortiva. Dat gebeurt vanuit vijf locaties: Alkmaar, Middenmeer, Wognum, Haarlem en Harlingen. 

Oog voor de leefomgeving

Sortiva wil bijdragen aan een duurzame samenleving. Onze kernwaarden zijn betrouwbaarheid, kwaliteit, efficiency, ondermerschap en continuiteit. Sortiva vult deze kernwaarden aan met: proactief, keten denken en samenwerken. Dat laten we zien door: een bijdrage te leveren aan een duurzame leefomgeving; een betrouwbare partner te zijn voor medewerkers en klanten; continu naar nieuwe economisch verantwoorde toepassingen voor de inzet van onze afvalstromen te zoeken; naar een hoogwaardige kwaliteit van grond-, bouw- en biobrandstoffen te streven.

Mensen maken Sortiva

Bij Sortiva werken zo’n 100 mensen. Zij vormen het belangrijkste kapitaal van de onderneming. Ze zijn immers bepalend voor de kwaliteit van onze producten en het bereiken van onze doelen. Als werkgever is Sortiva voortdurend bezig met het verder verbeteren van de arbeidsomstandigheden. Zo investeren we veel in de vervanging van nieuwe mechanische sorteertechnieken om de hoeveelheid handmatig werk te verminderen. 

Ambities

Bij een duurzame leefomgeving hoort een schone uitstraling. Sortiva realiseert de komende jaren een recyclingpark op bedrijventerrein Boekelermeer in Alkmaar. Daardoor ontstaat in het landschap een visuele aansluiting met het HVC-terrein. Bovendien verdwijnen de afvalopslag en –verwerking uit het zicht. Als snel groeiende onderneming streven wij naar verdere uitbreiding van ons werkgebied. Onze ambities richten zich de komende tijd op Noord-Oost Nederland en de regio Dordrecht.    

Onze toekomst, én de uwe

Wat aan de andere kant van de wereld gebeurt, heeft invloed op onze leefomgeving. Vanuit die gedachte kijkt Sortiva ook verder dan Nederland. Op eigen initiatief voeren we internationale projecten uit om de kennis en het bewustzijn over verantwoorde afvalverwerking te vergroten.